Guldgruva allt närmare

Företaget Dragon Mining som förbereder en guldgruva i Svartliden har fått över 90 miljoner kronor av en australiensisk bank till finansieringen av gruvan.
Det australiska bolaget Dragon Mining som förbereder en guldgruva i Svartliden i Storumans kommun, har gjort stora framsteg i finansieringen av gruvan. En australisk bank har garanterat motsvarande 93 miljoner svenska kronor till finanseringen av gruvbygge och anrikningsverk. Dessutom har banken gett Dragon Mining ett lån på 10 miljoner för att avsluta de nu pågående undersökningarna av guldfyndigheten och miljökonsekvenserna av en eventuell gruvbrytning. Bolaget hoppas gruvan kan starta nästa höst.