Elevavgift bör tas bort

Den avgift på 500 kronor, som gymnasieelever betalar för att försöka höja sina betyg efter terminens slut, bör tas bort.
Det kräver Miljöpartiet i en skrivelse till kommunfullmäktige i Eskilstuna. Miljöpartiet menar att avgiften på 500 kronor missgynnar elever vars föräldrar har dålig ekonomi.