Utredning om strömavbrott

Elsäkerhetsverket har undersökt 50 ledningsgator som hade långa elavbrott under nyårshelgens kraftiga snöoväder.Verket konstaterar att elavbrotten enbart till en liten del berodde på dålig röjning av gatorna.
Elsäkerhetsverket gjorde undersökningen för att kontrollera att elsäkerheten, dvs att människor inte blir skadade av elström, var tillfredsställande. Ingemar Rydén från Elsäkerhetsverket säger till Nyheterna att elsäkerheten var bra men det finns mycket att göra för nätbolagen innan de kan garantera ström ända fram till kund, t ex byta till isolerade ledningar eller gräva ner dem.