Lågenergilampor skadliga för miljön

I Kaliforninen och Australien planerar miljömyndigheterna att förbjuda glödlampor. Istället vill man att fler ska använda lågenergilampor, eftersom det skulle spara energi.

Men lågenergilampor är långt ifrån miljövänliga. De innehåller nämligen kvicksilver.

Kvicksilvret i lågenergilamporna är nödvändigt för att få lampan att sprida sitt ljus. Men kruxet är att en vanlig förbrukningsvara som lampor sällan återvinns till hundra procent. Hamnar sådana lampor i de vanliga hushållssoporna kommer kvicksilvret ut i naturen. Därför tycker inte Lars Nylander, kvicksilverforskare vid institutionen för geovetenskap, Uppsala universitet, att lågenergilampor är ett bra alternativ till glödlampor:

– Eftersom kvicksilver avdunstar så lätt går det inte att undvika att man får utsläpp av kvicksilver. Just användningen av kvicksilver i lågeneriglampor gör att man forstsätter att producera kvicksilver. Helst borde kvicksilvret bort ur all produktion, menar han.

Om man därför sätter stopp för glödlampan, som planeras i Australien och Kalifornien, kan man räkna med ökade kvicksilverutsläpp. Lars Hylander, vill hellre att man satsar med på lysdioder, små halvledare som avger ljus:

– Ett alternativ till lågeneriglampor är lysdiodlampor som är på väg att introduceras på marknaden nu. De har inget kvicksilver i sig. Ju mer vi efterfrågar dem, desto snabbare utvecklar företagen dem.