Ovanligt mycket giftsvamp i år

Det är stor risk för att fler än vanligt kommer att bli förgiftade av svamp i år. Trots att vi bara är i början av svampsäsongen har redan flera allvarliga fall av förgiftningar rapporterats in till Giftinformationscentralen.
Bland annat gäller det personer som plockat och ätit giftig spindelskivling och misstänkta fall av förgiftning genom vit flugsvamp. Inga dödsfall har ännu inträffat men flera personer måste genomgå dialysbehandling. Hittills i år har fler fall rapporterats än vad som är vanligt för en hel säsong vilket tros bero på att det är ovanligt gott om giftig vit flugsvamp i markerna.