Kräver bättre hjärtsjukvård

Hjärt- och lungsjukas förening på Gotland kräver att vårdköerna kortas och att fler kardiologer anställs vid Visby lasarett. I ett öppet brev till kommunens ansvariga sjukvårdspolitiker frågar föreningen bland annat hur mycket det kostar att ta ner tre hjärtspecialister från Huddinge sjukhus och hur mycket det kostar att anställa en kardiolog.