Ingen undersökning mot Maranata

Justitiekanslern, JK, kommer inte att inleda någon förundersökning mot församlingen Maranata och dess tidskrift. I början av sommaren anmäldes församlingen för hets mot folkgrupp, grovt förtal och för grov förolämpning av RFSL Trestad. Enligt RFSL har två artiklar innehållit en rad oriktiga och nedlåtande uppgifter om homosexuella. Samma artiklar har tidigare anmälts av en bibliotekarie i Åmål. Inte heller då inledde JK någon förundersökning mot Maranata-församlingen. JK tycker inte att artiklarna bryter mot tryckfrihetsförordningen.