Miljonunderskott för Uddevalla

Ett underskott på 15 miljoner - det är vad Uddevalla kommuns halvårsrapport visar när prognosen kom idag. Det är främst socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som har underskott. När det gäller socialnämnden ligger orsaken främst inom äldre- och handikappomsorgen. Främst gymnasieskolan och komvux är orsaken till underskottet inom barn- och utbildning.