Säljaktsstart fortfarande oklar

Naturvårdsverket har beslutat tillåta skyddsjakt på 180 gråsälar i år. Men något startdatum för jakten är ännu inte fastställt.
Naturvårdsverket håller just nu på att sammanställa länsstyrelsernas yttrande enligt Monika Stridsman, chef på Naturvårdsverkets förvaltningsenhet. Sammanställningen skickas sedan till Riksmuseets sälforskare. Även nästa år får 180 gråsälar skjutas, då inleds jakten den 1 maj och pågår till årets slut. Skyddsjakten tillåts förutom längs Västernorrlands kust i ytterliggare fem län längs ostkusten Norrbotten, Västerbotten, Gävleborg, Uppsala och Stockholm.