Galna ko-sjukan på Själland

Ett nytt fall av galna ko-sjukan har konstaterats i Danmark. Tre olika prov har visat att en av korna på en gård mitt på Själland har BSE.
Hela besättningen på 225 djur ska nu slaktas, troligen redan den här veckan. Fallet är det fjärde i Danmark sedan februari förra året, men det första på befolkningstäta Själland.