Blandade känslor om storfängelse

Känslorna är blandade i Katrineholm inför kommunalrådet Marita Bengtsson utspel om att hon vill att det nya storfängelse som planeras i Mälardalen ska ligga i Katrineholm.
Ett nytt storfängelse skulle kunna ge 300 personer arbete, men dom katrineholmare vi pratade med, är kluvna till om det är bra eller dåligt med ett fängelse i kommunen. Och Kriminalvårdsstyrelsen ser inte Katrineholm som en tänkbar ort för det nya storfängelset. Lars Bergman på Kriminalvårdsstyrelsens planeringsenhet, säger att den stad där fängelset placeras bör ha omkring 100 000 invånare.