Privat äldrevård tänkbart

Eskilstuna kommun är beredd att lägga ut en del av äldre- och handikappomsorgen på entrepenad.
Av ett tjänstemannaförslag framgår att man kan tänka sig det, men att det först måste prövas politiskt. Detta efter en motion från tre moderater. Vid studiebesök i andra kommuner där det finns veksamhet på entrepenad, har tjänstemännen konstaterat att det inte är så stora skillnader mellan olika driftsformer, men att det är värt att pröva.