Konstaterad BSE på Själland

Tre olika prov har visat att en ko på en gård mitt på Själland har drabbats av galna ko-sjukan, BSE.
Hela besättningen på 225 djur ska nu slaktas, troligen redan den här veckan. Fallet är det fjärde i Danmark sedan februari förra året - men det första på befolkningstäta Själland.