Björkdalsgruvan öppnas igen

I höst börjar arbetet med att öppna guldgruvan i Björkdal utanför Skellefteå igen.
I september ska gruvans nya ägare starta anrikning av de malmhögar som legat orörda på gruvområdet sedan konkursen för drygt två år sedan. Resultatet från anrikningen ska sedan ligga till grund för beslut om vilken teknik som ska användas när ny brytning ska inledas i gruvan. När gruvan gick i konkurs förlorade ett 80-tal anställda och runt 40 entreprenörer sina jobb. Hur många personer som nu får sysselsättning under anrikningsfasen är inte klart, men ägarna räknar med att sysselsätta ett 40-tal personer.