Vårens Volvovarsel kritiseras

Nu återanställer Volvo Lastvagnar i Umeå ytterligare 60 personer.
I juni blev det klart att Volvo lastvangnar skulle återanställa 45 av de 150 personer som i mars avslutade sina visstidsanställningar på företaget. Nu kommer beskedet att ytterligare 60 personer återanställs. William Frank, Metallklubbens ordförande på Volvo Lastvagnar, anser att ingen skulle ha behövt lämna företaget i våras och att företaget haft behov av personal hela tiden.