Björn Rosengren på länsbesök

Näringsminister Björn Rosengren har idag och igår besökt länet, som lyckades få hit näringsministern just när han som bäst funderar på hur många miljarder som skall fördelas till olika vägbyggen och järnvägsatsningar. Igår flög därför Handelskammarens ordförande Per Risberg, landstingsrådet Lars Isaksson och Högskolans rektor Claes Walbin helikopter över hela länets vägnät med Björn Rosengren. Syftet var att visa hur viktigt det är med bra vägar till alla länets småindustrier, säger Per Risberg till nyheterna.