Oenighet om ny friskola

Det blev omröstning i barn- och utbildningsnämnden om den nya fristående grundskolan Atheneskolan i Visby. Den borgerliga majoriteten röstade igenom förslaget, trots att oppositionspartierna, socialdemokrater och vänstern röstade emot.
Bakom förslaget till grundskolan står två gotlandsrektorer, men socialdemokraten Eric Martell tycker inte att skolan tillför nåt nytt och varnar för att de ökade kostnaderna för kommunen kan innebära nedläggning av skolor på andra håll. Den borgerliga majoriteten är i grunden positiv till friskolor för att öka mångfalden. -En ökad valfrihet kommer dock att kosta pengar till en början, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Nypelius, centern.