Länkar

Länkar till trädgårdsorganisationer av olika slag - 2007

Sällskapet Blomstervännerna  
www.blomstervannerna.se  

Svenska Bonsaisällskapet  
www.bonsaisallskapet.se

Svenska Fuchsiasällskapet   
www.fuchsiasallskapet.se 

Fritidsodlingens Riksorganisation   
www.for.se   

POM - Programmet för odlad mångfald
www.pom.info

Föreningen Sesam  
www.foreningensesam.se  

Gesneriasterna   
www.gesneriasterna.se  

Hemsida med odlingstips av olika slag 
www.odla.nu

Riksförbundet Svensk Trädgård   
www.tradgard.org  

Svenska Dahliasällskapet  
http://dahlia.se/ny_sida_1.htm  

Svenska Koloniträdgårdsförbundet  
www.koloni.org 

Svenska Pelargonsällskapet    
www.pelargonsallskapet.com  

Svenska Rhododendronsällskapet    
www.rhododendron.se  

Svenska Rosensällskapet  
www.svenskarosensallskapet.org  

Svenska Saintpauliasällskapet  
www.saintpauliasallskapet.se    

Svenska Trädföreningen  
www.tradforeningen.se  

Sällskapet Trädgårdsamatörerna  www.tradgardsamatorerna.nu  

Svenska Örtasällskapet  
www.ortabladet.com