Mer motion på skolschemat

Fetma är ett stort hälsoproblem både för barn och vuxna. Nu vill Gävles skolöverläkare Kristjan Arinbjarnarson få mer motion på skolschemat och har därför kallat idrottslärare och rektorer till ett möte i slutet av semptember.
Det finns statistik på att var fjärde barn i 10-årsålder är överviktig och eftersom barnen är i skolan en stor del av året vill jag att de ska motionera där - helst varje dag, säger skolöverläkaren till radio Gävleborg.