PRO om äldreomsorg

PRO Pensionärernas riksorganisation vill veta hur mycket resurser länsstyrelserna satsar på tillsyn av kommunernas äldreomsorg.
Den frågan ställer man till landets samtliga landshövdingar. Nästa sommar kommer en ny socialtjänstlag som ger länsstyrelserna större möjlighet att gripa in mot missförhållanden inom kommunernas äldreomsorg. PRO vill nu veta hur länsstyrelserna är rustade för att möta den nya lagen och hur många tjänster som ska arbeta med dom här frågorna.