Ökad inflyttning till Gotland

Befolkningen på Gotland ökade med 204 personer under första halvåret i år, till följd av ökad inflyttning, enligt Lennart Andermo, statistikansvarig för befolkningssiffrorna inom kommunen.
Befolkningen ökar trots att det dör fler än vad som föds och det är den stora inflyttningen som gör skillnaden. De senaste sex åren har folkmängden stadigt minskat. Befolkningen brukar öka första halvåret för att sedan minska det andra halvåret, men i år är ökningen ovanligt stor. Samtidigt ökar också småföretagandet, bl a inom livsmedelsbranschen och teletjänstföretag. Högskolans utbyggnad har också påverkat befolkningen positivt. Uppgifterna gäller dock tiden före Flextronics stora varsel av 475 anställda och det är osäkert hur det kommer att påverka befolkningsutvecklingen.