Fiskebranschen vill begränsa havskräftfångst med burar

Den svenska fiskebranschen vill begränsa fisket av havskräftor med burar. Det trots att burfiske är mer miljövänligt än att fiska med trål - något som en ny studie från Göteborgs universitet visar.

Å orsaken är bland annat att man vill värna om den enskilde fiskaren, det säger Olle Eliasson, ordförande i Sveriges Fiskares Riksförbund:s fiske- och kräftkommitté.

- Vi försöker bevara det miljövänliga fisket vi har, säger Olle Eliasson.

Att fiska havskräftor med bur ger fyra gånger lägre dieselförbrukning per kilo fångst jämfört med trålfisket.

Dessutom blir bifångsten och slitaget på havsbottnarna mindre. Men det är ont om plats i havet för alla burar. Därför är det ett önskemål från fiskarna att begränsa antalet burar som används. Henrik Wennerberg fiskar havskräftor utanför Lysekil.

Han har drygt 1000 burar och en årsfångst på ca 12 ton. Han är en av dem som har förhoppningar om att förslaget går igenom.

-Det blir trångt med för många burar, men det är bra med burar för miljön och om det lyfts fram är det bra för våran del, säger Henrik Wennerberg.