Kvinnoprästmotståndare stoppad

En kvinnoprästmotståndare som tidigare fått sin ansökan klassad som obehörig av domkapitlet i Härnösand har nu fått nej också av Lunds domkyrkostift.
Mannen var en av åtta som sökte tjänsten som domprost i Lund. Lunds stift uppfattar mannens ansökan som en provokation eftersom han vägrar att skriva under den blankett där han förklarar att han är villig att samarbeta med kvinnliga präster. I Lund finns en kvinnlig biskop.