Utredning om elpriser

Staffan Westlin VD vid Skellefteå Kraft välkomnar utredningen och tror inte den kommer att visa att kraftbolagen gör oskäliga vinster.
Skellefteå Kraft har presenterat sin delårsrapport som visar på en 25-procentig resultatförbättring . Tidigare har även andra stora svenska kraftproducenter visat på kraftiga resultatförbättringar Efter elmarknadens avreglering har dom stora kraftproducenterna blivit allt mer dominerande på elmarknaden, och för ett par veckor sedan tog näringminister Björn Rosengren initiativet till en snabbutredning . Utredningen ska ge svar på om konkurrensen på elmarknaden är satt ur spel och om dom senaste höjningarna av elpriset varit motiverade.