Fler vårdplatser på NUS

Sjukvårdsledningen vill uttöka antalet vårdplatser på Norrlands universitetssjukhus i Umeå med 28 platser. Det beräknas ge drygt 30 nya arbetstillfällen.
Landstingsdirektör Tore Löwstedt, säger att man under 90-talet minskat vårdplatserna från 1200 till 800 platser. Med fler vårdplatser hoppas landstingsdirektören nu att överbeläggningarna ska minska och att färre patienter ska behöva vårdas på annan avdelning I veckan presenteras förslaget för landstingsstyrelsen som väntas ta vidare beslut nästa vecka.