Facket vann strid mot Habo

Habo kommun bröt mot lagen. Nu kommer räkningen för slarvet. Kommunen får betala 85 000 kronor för att man inte informerade facket om planerna på att lägga ut äldreomsorgen på entrepenad. Det var Kommunalarbetareförbundet som hade krävt skadeståndet, men istället för att skicka pengarna till förbundet har facket och Habo kommun kommit öevrens om att istället använda de 85 000 kronorna till utvecklingsåtgärder inom äldreomsorgen.