Orättvist om tolktjänster

Statsbidragen till hörselskadade är orättvist fördelade mellan de olika länen.
Det säger Birgitta Andersson som är hörselvårdschef i Västernorrland. Sedan 1994 fördelar staten öronmärkta bidrag till tolkning för hörselskadade, döva och dövblinda personer. Bidragens storlek baseras på antalet länsinvånare. Västernorrland får 2,1 milj kronor medan Gävleborgs län får 200.000 mer trots att det finns 4.000 tolkbeställningar i Västernorrland mot 1.300 i Gävleborgs län. Nu vill bland andra Birgitta Andersson att bidragen ska baseras på behovet av tolkktjänster.