Flamskyddsmedel giftigare än PCB

Bromerade flamskyddsmedel, som finns som beståndsdelar i exempelvis bilklädsel och datorskärmar, kan vara ett större miljöhot än PCB. Det hävdar forskaren Kerstin Magnusson vid Kristinebergs marina forskningsstation. I en kommande avhandling visar hon att giftet koncentreras och lagras i bottenlevande havsdjur och via fisk kan nå människan i relativt höga halter. Det finns farhågor om att bromerade flamskyddsmedel bland annat kan skada människans fortplantningsförmåga