Skanska säljer Jaboaktier

Skanska säljer alla sina aktier i Jabo Träprodukter, alltså det företag som tidigare hette Rörvik Timber. Skanska har ägt 40 procent av Jabo. De nya ägarna är dels företaget Geijer Trä, som redan äger företag i länet, dels helsingborgsföretaget Ittur industrier. Anledningen till att Skanska säljer Jabo är att man vill koncentrera sig på byggmarknaden, och sågverk faller då utanför denna ram.