Miljöärenden växer hos polisen!

Sen miljöbalken trädde i kraft i början av 1999 har polisen överhopats av ärenden, och nu utreder de fall som är ett år gamla.
Med den nya lagstiftningen måste tillsynsmyndigheterna, i det här fallet Länsstyrelsen och kommunen, rapportera alla misstankar om brott till åklagarmyndigheten. Det gäller ner till den lägsta graden av misstanke om brott, så i praktiken måste tillsynsmyndigheterna anmäla även om de tror att det inte är brott. Det här har gjort att polisen hamnat efter, berättar Gunnar Skoglund som är kriminalinspektör för radio Gävleborg.