Populär svampkurs på högskolan

En ny kurs vid högskolan i Kalmar har blivit oväntat populär. Det handlar om fem poäng Svampkunskap, en kurs man kan läsa för första gången i höst. Kursen hade tre gånger så många sökande som det fanns plats till och därför har antalet platser nu utökats.
Fram för allt ska kursen ge grundläggande kunskaper i hur olika svampar ser ut, deras anatomi, var de växer och vilka svampar som kan användas till vad.