Domsjösågen

I dag går en drygt 100 årig sågverksdepok i graven när Domsjö sågverk auktioneras bort.
Ramsåglinjen och maskiner kommer att säljas bort. Delar av sågverket blir dock kvar efter Höglandssågens köp. Totalt har 14 av de tidigare 70 anställda fått anställning vid sågen.