Lokal sockerbetsodling hotas

Våra lokala sockerbetsodlare kan få svårt att överleva i en allt hårdare konkurrens från utlandet. Från första juli i år kan de fattigaste länderna i världen exportera socker till länder inom EU 2009 kommer exporten vara helt fri. Konkurrensen med rörsocker som är billigare att odla samt problem med långa transportvägar till sockerbruken kan få konsekvenser för odlare på Öland och Möreslätten.
48 av världens fattigaste länder har inlett export av socker till EU. Exporten kommer successivt att öka och vara fri 2009. Då kommer Världsmarknadspriser att råda. I dag är världsmarknadspriset lägre än hälften av det pris som hittills gällt inom EU. De som får det svårast är de odlare som har de längsta transportvägarna till sina sockerbruk.