Oljeutsläpp vid Ystad uppsamlat

På torsdagsmorgonen var 90 kubikmeter av oljeutsläppet utanför Ystad uppsamlat. Vinden hade tilltagit något på morgonen, vilket försvårar saneringen.
- Vi räknar med att kunna trappa ner arbetet under torsdagseftermiddagen och skicka hem några av de sju fartygen, säger regioninspektör Jan Sjölin på Kustbevakningen. Ursprungligen bedömdes utsläppet bestå av 70 kubikmeter tungolja. Den mängd som hittills samlats upp är visserligen preliminär och kan innehålla en del vatten, men kustbevakningen räknar med att utsläppet är större än vad den tidigare utgått från. Vilka skador som tungoljan kan ha orsakat på miljön är ännu oklart. Enligt Jan Sjölin är värmen i vattnet och luften en fördel. - Den betyder att oljan snarare stiger än sjunker, och vi räknar med små skador på vattnet och havsbotten, säger han. 010823-0916