Oljeutsläppet större än befarat

Nästan all olja från utsläppet utanför Ystad har nu tagits upp - bara några små fläckar återstår.
Men arbetet försvåras av att vinden tilltagit något. Under eftermiddagen kommer arbetet ute till havs att sakta avvecklas. Oljeutsläppet var större än Kustbevakningen först trodde. Nästan 90 kubikmeter olja har tagits upp av kustbevakningsbåtar från Sverige, Danmark och Tyskland. Vilka skador som tjockoljan har orsakat på miljön är ännu oklart - men man tror att de är begränsade.