Arbetsskadeutredning på en ort

Försäkringskassan i Jönköpings län säger nej till Riksförsäkringsverkets förslag om att alla arbetsskador ska utredas på en enda plats i landet.
Enligt Riksförsäkringsverket skulle bedömningarna då få högre kvalitet och bli mer rättvisa. Men försäkringskassan i Jönköpings län menar att det är viktigt med närhet till arbetsskadade och arbetsgivare för en bra utredning. Och man tror också att det blir svårt att få tag på kompetent personal på en enda ort. Kassan delar däremot verkets bedömning att reglerna kring arbetsskador måste förenklas och att beviskraven sänkas.