ABF:s studiecirklar går bakåt

Antalet deltagare i studiecirklar hos ABF här på Gotland minskar. Det visar statistiken från deras egen årsredovisning. Antalet deltagare har minskat från 11 600 1999 - till drygt 10 000 i fjol. Det gör också att antalet studietimmar minskat med 11 procent under samma period.