Oljeutsläpp i Katrineholm

100 liter olja har hittats i flera dagvattenbrunnar i Katrineholm inom vattentäktens skyddsområde. Samtidigt har man upptäckt smörjolja i ett provtagningsrör i grundvattenområdet.
Miljöinspektör Birgitta Hellgren på Miljöförvaltningen misstänker att det rör sig om ett läckage från industriområdet. Oljeutsläppet kommer nu att polisanmälas.