13 miljoner back !

Gotlands södra vårdnämnd ser ut att gå mot ett underskott på drygt 13 miljoner kronor i år. Orsaken är bland annat dyra hyrsköterskor och ökat behov av vård. Södra vårdförvaltningen anser sig behöva mer pengar för att fullfölja fullmäktiges beslut, enligt äldreomsorgsplanen. Förslag till besparingar är minskad städning och snöröjning, höjda avgifter och ökad konkurrensutsättning.