Vinbärsodlare sökes

Hushållningssällskapet hjälper Norrmejerier att leta intresserade svart vinbärsodlare.
I höstas uppmanades västerbottningarna att börja odla vinbär av Norrmejerier som behöver bär till sin produktion. Hushållningssällskapet fick i uppdrag att hitta intresserade odlare. Ingrid Gustavsson på Hushållningssällskapet berättar att ett femtital intresserade kom för att lyssna på de informationsträffar som ordnades. En odlare i Robertsfors har bestämt sig för att starta odling av svarta vinbär. Att Hushållningssällskapet hjälper Norrmejerier att dra igång svart vinbärssodling är för att Hushållningssällskapet har till uppdrag att utveckla livsmedelsproduktionen i länet, säger Ingrid Gustavsson till P4 Västerbotten.