Kritik mot telelicensutdelning

Den svenska tilldelningen av licenser för den tredje generationens mobiltelefonnät var ett misslyckande. Det hävdar de två nationalekonomerna Lars Hultkrantz och Jan-Eric Nilsson som har arbetat på uppdrag av Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).
Enligt deras analys ledde utdelningen av 3G-licenser i Sverige till en dyr geografisk övertäckning, det vill säga att det byggs för mycket nät till kostnader som inte står i proportion till nyttan av dem. De båda skulle istället velat att licenserna hade auktionerades ut.