Extra åklagare utreder i Malmö

Två extra åklagare ska omedelbart börja arbeta med de 186 utredningar mot polismän som samlats på hög i Malmö. Det blev beslutet vid det krismöte som åklagarmyndigheten i Malmö höll på torsdagen.
Bakgrunden är den kritik som länspolismästaren Hans Wranghult framfört till åklagarmyndigheten. Hos myndigheten ligger de 186 ärendena som är utredda och klara, men där det saknas ett åklagarbeslut om eventuellt åtal eller om målet ska läggas ner. Det är oerhört viktigt för allmänhetens tilltro till rättsväsendet att anmälningar mot poliser behandlas så fort som möjligt, säger Wranghult till Ekot