Skatten på el kan bli högre

Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är enligt vad Ekot erfar eniga om en skattehöjning på el för hushållen.
Men det är oklart hur stor höjningen blir. De tre samarbetspartierna vill också att eldningsoljan ska bli dyrare genom att koldioxidskatten höjs. Däremot vill regeringen inte höja skatten på bensin eller diesel och inte heller industrin och jordbruket ska få höjda skatter. Men vänsterpartiet och miljöpartiet vill att höjd koldioxidskatt ska påverka fler.