Inställt möte i Mullsjö

Det blir inget kommunfullmäktigemöte i Mullsjö på tisdag nästa vecka. Fullmäktiges möte har helt enkelt ställts in.
Anledningen är att det inte finns tillräckligt med ärenden för politikerna att diskutera skriver fullmäktige ordföranden Kurt Bergström i ett brev till kommunfullmäktiges ledamöter.