Malen tillbaka i Helge å

Vid provfiskning i dag fångades småmalar vilket är ett bevis på att de tolv fiskar som planterades ut 1999 har förökat sig i ån.
Malen är Sveriges största sötvattensfisk och har varit utrotningshotad under en längre tid. Världsnaturfonden (WWF), Fiskeriverket och Kristianstad vattenrike har tillsammans startat ett projekt för att malen ska komma tillbka till Helge å. Satsningen är en del i WWF:s arbete med att rädda hotade fiskarter. Malen finns i dag bara på tre platser i Sverige. I Emån och sjön Möckeln i Småland och i sjön Båven i Södermanland. Dagens fångst av småmalar i Helge å ses som en stor framgång av de inblandade parterna. De hoppas på att ån ska bli den fjärde platsen i Sverige där malen lever och fortplantar sig.