Kvinnor över 45 riskgrupp

Kvinnor över 45 år och som jobbar med fysiskt tunga och stressiga jobb löper större risk än andra att bli långtidsjuksskrivna. Det visar en undersökning som landstinget i Jönköpings län har gjort om orsakerna till att långtidssjukskrivningarna ökar hos personalen.
Landstingets arbetsmiljöenhet anser att dom mest riskfyllda arbetsplatserna bör kartläggas. Vissa problem kan redan nu lösas genom att fler personer anställs eller att arbetsledningen sänker kraven på vad som ska utföras.