Dyrare hos doktorn

Det blir dyrare att gå till doktorn! Det är avgiften för läkarbesök på lasarettet och inom psykiatrin som höjs - från 200 kronor till 250 kronor.
Om man behöver vård utanför ordinarie mottagningstid kostar besöket på lasarettet 300 kronor. Höjningen väntas inbringa ytterligare 1,5 miljon i kommunens kassa. En majoritet i kommunstyrelsen beslutade idag att de nya avgifterna skall gälla från den första oktober. Det är slutligen kommunfullmäktige som tar beslutet.