Tätare bussturer i Visby

Det blir tätare turer med buss till hamnen i Visby hädanefter. Det är bland annat placeringen av det nya biblioteket som gör att kommunstyrelsen tycker att kollektivtrafiken till hamnområdet behöver utökas.
Idag går fyra turer dagligen inom Visby till hamnen, men under hösten fördubblas turerna - till åtta. Tekniska nämnden får i och med det, klartecken att överskrida buss-budgeten med 88 000 kronor. Senare skall de nya bussturerna utvärderas i fråga om antalet resande för att behovet av turer mot hamnen skall stå klart.