Proffice agerande granskas

Länsarbetsnämnden i Gävleborg överlät idag åt Arbets Marknads Styrelsens Juridiska enhet att undersöka om bemanningsföretaget Proffice brutit mot reglerna kring varsel och uppsägning.
Bemanningsföretaget Proffice har vid flera tillfällen under våren och sommaren varslat och sagt upp totalt 420 anställda i Gävle och Söderhamn. Men har inte vid något av varslen talat om när dom anställa måste sluta. Det är ett klart brott mot lagen anser Länsarbetsnämnden som nu alltså vidtar juridiska åtgärder mot företaget.