Omsorgskris i Kalmar

Omsorgsverksamheten i Kalmar kommun har problem. Förvaltningen väntas överskrida sin budget med 25 miljoner kronor detta året. Och nu varnar förvaltningschef Kerstin Björklund för att vårdtagarna kan drabbas när kostnaderna måste skäras ner. Det kan komma att handla om att vårdtagarna får vänta på sin hemhjälp, att de inte längre själv får välja när de vill stiga upp eller duscha att de inte får städat lika ofta som tidigare, säger Kerstin Björklund. Omsorgsförvaltningen håller nu på att se över sitt sätt att arbeta för att se om det går att effektivisera på något sätt.